مرجع وب سرویس

به وب سرویس ما خوش آمدید ! شما می توانید از این وب سرویس برای دسترسی به داده هایی همچون لیست زیر دست بیابید

 • دریافت قیمت بیش از 44 ارز رایج کشور ها به واحد ریال
 • دریافت تمام اطلاعات معاملات بورس ایران در کسری از ثانیه
 • دریافت تمام اطلاعات معاملات فارکس به واحد ریال و دلار
 • دریافت قیمت به روز 5 دقیقه ای فلزات به واحد ریال
 • دریافت قیمت تمام ارز های دیجیتال مرجع به واحد ریال و دلار
 • دریافت قیمت سکه ها مخصوص ایران امامی ، بهار آزادی ، نیم ، ربع و .. به واحد ریال

تمام درخواست ها به صورت خروجی استاندارد برنامه نویسی می باشد و تمام تبادلات با پروتکل امن سازی جواب گویی می شود

همچنین شما می توانید از سمت راست نمونه کد اجرایی در زبان های مختلف را ببنید و در پروژه های خود استفاده نمایید

در ضمن می توانید با کلید برروی دکمه گروه درخواست های ارتباطی با وب سرویس توسط نرم افزار زیر را دانلود نمایید و استفاده نمایید

احراز هویت در سامانه


GET /YOURAPI/NUMBER SERVICE HTTP/1.1
Host: api.keyapi.co

            

داشبورد
برای دسترسی به توکن اختصاصی خود می توانید از محیط داشبورد اقدام به دریافت شناسه منحصر به فرد خود در بخش گروه سرویس نمایید

خطا ها

خطا های عمومی صفحات وب در وب سرویس ممکن است اتفاق افتد این خطا ها در تمام صفحات وب سایت های جهانی یکی است این خطا ها بر اساس دو واحد کد خطا و توضیحات ارائه شده است

لیست خطا ها

کد خطا موضوع توضیحات
200 تایید درخواست به درستی دریافت شد
400 درخواست اشتباه درخواست اشتباه
401 بدون هویت توکن درخواست اشتباه است
404 یافت نشد این مرجع موجود نیست
429 تعداد درخواست بالا است درخواست های بالا شناسایی شده است
50X خطاهای سرور خطا های سرور

انواع خطا وب سرویس

تمام خطا ها بر اساس استاندارد در قالب جیسون با یک نوع کد خطا و همچنین توضیحات در اختیار شما می باشد

نمونه خطا دریافت شده


{
  "ststus": "3003",
  "message": "Service number is not valid For api"
}
            
کد وضعیت موضوع توضیحات
3001 یافت نشدن توکن لطفا بررسی شناسه توکن و آدرس شبکه درست می باشد آدرس شبکه ارسال شده به وب سرویس
3002 یافت نشدن کد سرویس شماره وب سرویس اشتباه می باشد
3003 عدم دسترسی به سرویس شماره وب سرویس مربوط به این توکن نمی باشد
3004 اتمام حق عضویت اکانت شما به اتمام رسیده است لطفا اکانت خود را شارژ نمایید

وب سرویس ها

شما می توانید با استفاده از توکن به تمام وب سرویس ها ما دسترسی پیدا نمایید. در لیست زیر می توانید شماره درخواست های خود برای استفاده مشاهده نمایید

آدرس وب سرویس مرکزی http://api.keyapi.co/

بدنه درخواست که صرفا شامل شماره درخواست می باشد http://api.keyapi.co/{integer API}/{integer Service}}

بدنه درخواست که صرفا شامل شماره درخواست به همراه سال و ماه و روز برای نمایش تاریخچه قیمت
صرفا برای دلار فعال میباشد http://api.keyapi.co/{integer API}/{integer Service}}/{integer Years}/{integer month}/{integer day}

دانلود نمونه خروجی وب سرویس ها برای درک بهتر پارامتر ها

نمونه در خواست ارسال شده به وب سرویس و جواب در یافت شده$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "http://api.keyapi.co/YOURAPI/NUMBER SERVICE",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "Cookie: PHPSESSID=pkcrsn99fecsri0t9b17g22ui5"
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;


            

require "uri"
require "net/http"

url = URI("http://api.keyapi.co/YOURAPI/NUMBER SERVICE")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port);
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Cookie"] = "PHPSESSID=pkcrsn99fecsri0t9b17g22ui5"

response = https.request(request)
puts response.read_body            

var settings = {
 "url": "http://api.keyapi.co/YOURAPI/NUMBER SERVICE",
 "method": "GET",
 "timeout": 0,
 "headers": {
  "Cookie": "PHPSESSID=pkcrsn99fecsri0t9b17g22ui5"
 },
};

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});

  

import requests

url = "http://api.keyapi.co/YOURAPI/NUMBER SERVICE"

payload = {}
headers = {
 'Cookie': 'PHPSESSID=pkcrsn99fecsri0t9b17g22ui5'
}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data = payload)

print(response.text.encode('utf8'))

            

curl --location --request POST 'http://api.keyapi.co' \
--header 'Authorization: YOURAPI' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "ststus": "NUMBER SERVICE"
}'

            

نمونه درخواست دریافت شده


  [
  {
    "nimaUSD": {
      "price-currency": 173831,
      "time-currency": 1594815885
    }
  },
  {
    "sanaEUR": {
      "price-currency": 250227,
      "time-currency": 1594815885
    }
  },
  {
    "australianDollar": {
      "price-currency": 168170,
      "time-currency": 1594815885
    }
  }
  ,...
]

            
#سرویس توضیحات واحد به روز
1 قیمت سکه مخصوص ایران دریافت 44 ارز رایج کشور های دنیا به روز در واحد های قیمت ارز بازار آزاد - نیما و سنا
http://api.keyapi.co/YOURAPI/1
ریال 5min
2 دریافت قیمت 44 ارز رایج بازار ازاد - سنا - نیما دریافت قمیت سکه بهار آزادی - امامی - نیم سکه - ربع سکه - گرمی و غیره
http://api.keyapi.co/YOURAPI/2
ریال 5min
3 قیمت طلا دریافت قیمت طلا با تمام عیار های موجود به واحد ریال
http://api.keyapi.co/YOURAPI/3
ریال 5min
4 قیمت فلزات اساسی دریافت قیمت فلزات موجود به واحد ریال
http://api.keyapi.co/YOURAPI/4
ریال 5min
5 تحولات بورس دریافت قیمت تحولات بورس در بازار ایران
http://api.keyapi.co/YOURAPI/5
ریال 0.001min
6 تحولات بورس کالا دریافت قیمت تحولات بورس کالا در بازار ایران
http://api.keyapi.co/YOURAPI/6
ریال 0.001min
7 تاریخچه دلار دریافت قیمت های قبلی دلار در قالب سه متغیر روز - ماه - سال از سال 1390 تا به اینک
http://api.keyapi.co/YOURAPI/7/{Year}/{month}/{day}
ریال 0.001min
8 قیمت ارز مخصوص کاربران ترابرد سرویس قدیمی ارز همیارانی که در وب سرویس قبلی به عنوان وب سرویس قیمت ارز بوده اند و تمایل به دریافت همان ساختار خروجی ارز را دارند می توانند از این وب سرویس استفاده نمایند لازم به ذکر است وب سرویس مذکور از هسته وب سرویس قیمت ارز قدیمی استفاده می نماید
http://api.keyapi.co/YOURAPI/8
ریال 5min
9 ارز دیجیتال دریافت تحولات بازار ارز دیجیتال بر پایه اطلاعات کامل به دو واحد دلار و ریال
http://api.keyapi.co/YOURAPI/9
ریال 0.001min
10 تحولات بازار فارکس دریافت تحولات بازار فارکس بر پایه اطلاعات کامل به دو واحد دلار و ریال
http://api.keyapi.co/YOURAPI/10
ریال 0.001min